top of page

BICOM bioresonansbehandling

Enligt detta mät- och behandlingssystem, strålar varje ämne ut energi/frekvens (kroppens celler, mat, virus, bakterier osv.). Med BICOM går det att mäta reaktioner på dessa ämnen och med hjälp av elektroder påverka stressfaktorer så att kroppen kan återfå sin vitalitet. Vid BICOM bioresonansterapi läser man in frekvensmönster från ämnen och från patienten (saliv t ex), dessa frekvensmönster filtreras, inverteras, förstärks eller försvagas och exponeras till patienten.

BICOM bioresonansterapi arbetar i det bioelektriska fältet. Det används både för människor och för djur. BICOM producerar inga egna frekvenser. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen används i behandlingen. Frekvenserna förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk platta utmed ryggen. Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till BICOM som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner.

BICOM-behandling kan hjälpa vid:

 • Allergier/intoleranser

 • Hudbesvär

 • Luftvägsbesvär

 • Mag/tarmbesvär

 • När man utsatts för mögel

 

BICOM är namnet på den utrustning som används för bioresonansterapi, och tillverkas av företaget Regumed GmbH i Tyskland. Bicom utvecklas kontinuerligt av företaget Regumed i samarbete med en referensgrupp bestående av mycket skickliga och erfarna läkare, terapeuter och veterinärer. Bicom-Norden ingår i företaget Life Cooperation Sweden AB som är generalagent för Bicom i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

BICOMstatistik internationellt

 • Mer än 35 års erfarenhet

 • Totalt finns det cirka 14.000

 • BICOMutrustningar i användning i cirka 80 länder

 • BICOM används på cirka 600 statliga sjukhus

 • Uppskattningsvis 56% av användarna utanför Tyskland är läkare

 • I Tyskland är 61% av användarna läkare

 

I slutet på december 2015 bekräftade Läkemedelsverket att Bicom har rätt certifikat för medicinsk teknisk produktklass 2A.

Denna klassificering är viktig då det visar att BICOM är en säker utrustning sett från teknisk synpunkt. Dvs de tester som gjorts visar tekniskt att den gör det som den säger att den gör, samtidigt som BICOM är säker för patienten ur elektrisk/teknisk synpunkt.

Själva behandlingen tar 30-40 min. och första besöket tar ca 2-2,5 h då man gör startintervjun, där det framkommer vad personen har för problem och vad denna i första hand söker hjälp för och gör testningar. Uppföljningsbesök tar 1-1,5 h.

 

bottom of page