Bioresonansbehandlingar med Bicom Optima, Synergy Worldwides produkter och försäljning av ekologiska produkter.